Wat leert het kind?

Anders dan bij geïntegreerd onderwijs, waar de nadruk ligt op integratie en het kind zich dus aanpast aan de bestaande schoolomgeving, gaat inclusief onderwijs een stap verder. 

Inclusief onderwijs legt de nadruk op het aanvaarden dat elk kind anders is. De school past zich dus aan de leerling en zijn mogelijkheden aan. Concreet vertaalt dat zich bijvoorbeeld in het loslaten van eindtermen omdat deze voor een inclusie-leerling soms gewoon niet haalbaar zijn. De leerling evolueert dan volledig volgens een eigen leertraject.

Wat het kind leert, hangt dus samen met zijn mogelijkheden. In overleg met de ouders, CLB, de school en de zorgexperts van NOA wordt per kind bekeken hoe het leertraject er uit ziet.