Wat doen wij?

Bij inclusief onderwijs stemt de (gewone) school zich af op het kind en zijn mogelijkheden. Die benadering toepassen is niet vanzelfsprekend. Zorgexperts van NOA kunnen daarbij helpen. Zij brengen ondersteuning naar de school.
De ondersteuning staat ten dienste van het kind met specifieke onderwijsbehoeften, de leerkracht waarbij het kind in de klas zit, het schoolteam, medeleerlingen en de ouders van het kind. 

Welke vorm van ondersteuning het wordt, hangt af van de situatie ter plaatse en gebeurt in samenspraak. De zorgexpert komt hiervoor langs in de school. Hij informeert, overlegt en observeert de leerling en leerkracht in de klas. Vervolgens werken alle betrokkenen samen een leertraject uit op maat van het kind en wordt er afgesproken wanneer het van start gaat.

Inclusief onderwijs kan alleen samen en met een open blik gerealiseerd worden. Het is immers een verhaal van kansen creëren en willen zoeken naar mogelijkheden & oplossingen die ontstaan door samen te werken en krachten te bundelen. 
De zorgexpert kan hierbij op verschillende manieren helpen: als inspirator, ondersteuner, belangenbehartiger, assistent van het kind, partner in het schoolteam, evenwaardige leerkracht, onderzoeker... Hij deelt zijn ervaringen en kennis uit het buitengewoon onderwijs.