Voor wie?

NOA is er voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften die schoollopen in het gewone basis- en secundair onderwijs in de provincie Antwerpen en aangrenzende gemeenten.

Ondersteuning kan voor leerlingen met (ernstige):

  • Lichte mentale beperking of ernstige leerstoornis: type basisaanbod (vroeger type 1 en 8)
  • Matige of ernstige mentale beperking: type 2
  • Ernstige emotionele of gedragsproblemen: type 3
  • Fysieke of motorische beperkingen: type 4
  • Visuele beperkingen: type 6
  • Auditieve beperkingen en spraak- of taalontwikkelingsstoornissen (STOS): type 7
  • Autismespectrumstoornis – ASS: type 9