Persbericht: NOA ondersteunt vanaf 1 september 411 Antwerpse scholen bij inclusief onderwijs

  • 3 mei 2018

OVSG, GO!, POV en Vrij Onderwijs bundelen krachten om kwaliteitsvol inclusief onderwijs te garanderen in provincie Antwerpen.

Netwerk Ondersteuners Antwerpen, kortweg NOA, is het nieuwe samenwerkingsverband van ondersteuners die inclusief onderwijs zullen realiseren voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in de provincie Antwerpen. Het gaat om een samenwerking tussen de vijf bestaande ondersteuningsnetwerken voor buitengewoon onderwijs van het GO!, OVSG (onderwijs van steden en gemeenten) en Triolo Brasschaat (Vrij Onderwijs). Vanaf 1 september 2018 gaan zij van start onder de naam NOA, gekozen door driehonderdvijftig onderwijsondersteuners op een kick-off meeting vandaag in Malle. NOA zal gespecialiseerde ondersteuning bieden aan 411 scholen met in totaal 132.000 leerlingen.

De huidige ondersteuningsnetwerken van De Leerexpert, De Kempen, Fluxus, Impuls en Prisma+ worden 5 regioteams binnen het nieuwe NOA. Het gaat om 350 kinesisten, psychologen, logopedisten, orthopedagogen, ergotherapeuten, onderwijzers en kleuteronderwijzers uit het buitengewoon onderwijs. Allemaal deskundigen en experten die leerlingen en leerkrachten in basisscholen en secundaire scholen van het officieel onderwijs zullen ondersteunen in het realiseren van meer inclusief onderwijs.

Binnen NOA worden afspraken gemaakt over de aanwending van de middelen en de wijze waarop de scholen ondersteuning krijgen. Daartoe werkt NOA samen met Centra voor Leerlingenbegeleiding, de Pedagogische Begeleidingsdiensten en de inrichtende machten. Over het einddoel zijn de lokale partners in de provincie Antwerpen het eens: ze willen met het overkoepelende ondersteuningsnetwerk voor inclusief onderwijs versnippering van expertise en middelen tegengaan.
 

Perscontact: