Voor leerkrachten

Uitgeverij Van In stelt Bingel tijdelijk gratis beschikbaar voor alle scholen. Bingel is een digitaal leerplatform van de Belgische educatieve uitgeverij Van In, bedoeld voor leerlingen en leerkrachten van het Vlaamse lager onderwijs.
Bingel is zowel thuis als op school te gebruiken en is beschikbaar van het eerste tot en met het zesde leerjaar. De leerinhouden op Bingel sluiten aan bij de verschillende 
educatieve methodes van de uitgeverij, maar kunnen ook bij andere methodes gebruikt worden.

 

Een programma om je lesmateriaal online te maken.

 

Eenvoudig oefenen en differentiëren. Uitgeverij Die Keure stelt Kweetet tijdelijk gratis beschikbaar voor alle scholen. Je geeft gemakkelijk taken aan klassen, groepjes of individuele leerlingen uit eender welk leerjaar. Er zijn oefeningen beschikbaar van taal, wiskunde, Frans, Wo en verkeer.

 

Online tools voor het basisonderwijs.

 

Schoolmakers is een coöperatieve vennootschap die leer- en veranderprocessen in scholen begeleidt. Op de website vind je heel wat publicaties en filmpjes terug rond tal van thema’s binnen onderwijs. Ze bieden nu ook actuele tips & tricks rond bijvoorbeeld ‘online onderwijs’.

 

Extra aanbod van het archief voor onderwijs met heel wat beeldmateriaal.

 

WordJo is de nieuwste en leukste manier om je leerlingen hun woordjes te laten leren. Een adaptief, educatief en interactief programma ontwikkelt door onderwijsprofessionals, dyslexie experts en coaches.

WordJo wil haar steentje bijdragen en alle onderwijsmensen ondersteunen. Zet taken klaar, laat kids online spelen en leren. Kosteloos! WordJo is een moderne en uitdagende manier van woordjes leren waardoor kinderen het weer leuk vinden om te leren en daardoor hogere cijfers krijgen.