Informatie opstart aanmeldingen 1 februari 2019

  • 18 december 2018

Stilaan naderen we de tweede opstartdatum voor nieuwe aanmeldingen binnen het Netwerk Ondersteuners Antwerpen (NOA). We willen jullie allen informeren over een aantal belangrijke zaken.

Deze tweede opstartdatum valt op de eerste schooldag van de maand februari vrijdag 01.02.2019. Aanmeldingen voor deze opstartdatum dienen ten laatste op 31.01.2019 ingediend te zijn om van ondersteuning te kunnen genieten vanaf 1 februari 2019.

HOU REKENING MET VOLGENDE ZAKEN:

  • Wij hebben heel wat technische problemen ondervonden met het aanmeldplatform tijdens de eerste aanmeldperiode. In overleg en samenwerking met de websitebouwer werden de kinderziektes weggewerkt. Indien u toch nog problemen zou ervaren, neem dan contact op met de contactpersoon onderaan.
  • Het aanmeldplatform op de website werd ook gebruiksvriendelijker: vanaf nu ontvangen de aanmelder én de opgegeven CLB – medewerker een kopie van het aanmeldformulier.
  • De procedure voor aanmelden blijft dezelfde: na afstemming met CLB meldt de school aan bij NOA met een volledig en gehandtekend gemotiveerd verslag, verslag of inschrijvingsverslag.
  • Let op de regelgeving vraagt dat scholen op 01/01/2019 in het bezit zijn van een gemotiveerd verslag voor leerlingen T3 die vorig schooljaar reeds van ondersteuning genoten en ook dit schooljaar opnieuw werden aangemeld bij het ondersteuningsnetwerk (zogenaamde dossiers HGD T3). Voor deze leerlingen vragen we om het gemotiveerde verslag zo snel als mogelijk te bezorgen aan jouw contactpersoon van NOA.
  • Na afloop van de eerste aanmeldperiode kregen we feedback over het extra omschrijven van de ondersteuningsbehoeften via het aanmeldformulier. We zijn er ons van bewust dat deze ook omschreven staan in het bijhorende (gemotiveerd) verslag, maar vragen jullie uitdrukkelijk om de actuele en concrete onderwijsbehoeften / ondersteuningsnoden te formuleren indien deze niet volledig overeenkomen met deze op het (G)V. Herhaling van datgene vermeld op het (G)V en dus dubbel werk is zeker niet nodig.
  • Indien een leerling veranderde van school en de nieuwe school ook ondersteuning van NOA wenst, moet er opnieuw aangemeld worden door de nieuwe school.
  • Leerlingen die door hun school reeds werden aangemeld moeten niet opnieuw aangemeld worden. Intern wordt geregistreerd of de status van de ondersteuning tijdelijk bijvoorbeeld op niet – actief wordt gezet.

NU AANMELDEN! 


NOG VRAGEN?

Technische problemen meld je aan onze administrator.

Vragen rond aanmeldingen meld je bij één van onderstaande contactpersonen:

 

Voor nu wensen wij jullie een deugddoende vakantie, prettige feestdagen en een fijn einde & start van het jaar!