Ik ben een zorgverstrekker / begeleider

NOA is een netwerk van ondersteuners die tewerkgesteld zijn door scholen voor buitengewoon onderwijs. 

Als privé-begeleider kan je niet toetreden tot dit netwerk. 

Als je een kind begeleidt waarvan je weet dat het in de school door NOA wordt ondersteund, dan kan je – als je dat wil - contact opnemen met de school of het begeleidend CLB om in het belang van het kind een gelijkgerichte aanpak te organiseren. 

Contact opnemen met NOA kan via het contactformulier

Als je, bijvoorbeeld in naam van een ouder, hulp wil aanvragen bij NOA om voor een bepaald kind inclusief onderwijs te realiseren, dan kan dit niet. De ouder van het kind moet zich hiervoor wenden tot de directeur van de school of het CLB. 
Alleen de school kan – na het bekomen van een (gemotiveerd) verslag van het CLB – een vraag voor ondersteuning indienen.