Ik ben een ouder

Alleen scholen en CLB’s kunnen een hulpaanvraag indienen bij NOA. Wil je als ouder hulp voor je kind bij het realiseren van inclusief onderwijs, dan neem je best contact op met de directeur van je school of het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) dat verbonden is aan de school waar je kind naartoe gaat. Zij kunnen dan via NOA een aanvraag voor je kind indienen.