Hoe worden de ondersteuningsuren per school toegekend?

Op NOA – niveau zullen we trachten alle scholen gelijkvormig te voorzien van ondersteuningsuren op basis van de regelgeving. We trachten hieronder dit leidend principe toe te lichten:

Voor de leerlingen van het brede type:
De middelen voor de ondersteuning van de leerlingen BT werden voor iedere school toegekend door de paritaire commissie en bijkomend de laatste 33% van de bevroren GON – middelen. 80 % van deze middelen zullen worden toegekend aan de school als een vast pakket voor het ganse schooljaar, de overige 20 % zal worden toebedeeld aan het regioteam ONW waartoe de school in kwestie behoort en zal kunnen worden ingezet als een zogenaamd ‘flexpakket’. Dit pakket kan flexibel ingezet worden in tijd, frequentie, intensiteit, …. op basis van actuele ondersteuningsnoden binnen een regioteam.

Voor de leerlingen van het kleine type:
De middelen voor de ondersteuning van de leerlingen KT worden toegekend door de aanmeldingen geregistreerd in Discimus. Deze middelen zullen worden geteld op 01/10/2019 en op 01/02/2020.

Op basis van de regelgeving wordt er een minimumaantal eenheden toegekend

  • Voor leerlingen met een VERSLAG: 4 eenheden
  • Voor leerlingen met een GEMOTIVEERD VERSLAG: 1,5 eenheid (m.u.v. T6, zij zullen 2,5 eenheid toegekend krijgen)