Hoe worden de ondersteuningsuren per school toegekend?

Op NOA – niveau zullen we trachten alle scholen gelijkvormig te voorzien van ondersteuningsuren op basis van de regelgeving. We trachten hieronder dit leidend principe toe te lichten:

Voor de leerlingen van het brede type:
De middelen voor de ondersteuning van de leerlingen van het brede type  (type basisaanbod, type 3, type 7 ASS en type 9) werden voor iedere school toegekend door de paritaire commissie. 80 % van deze middelen zullen worden toegekend aan de school als een ‘vast ondersteuningspakket’, de overige 20 % van deze middelen zullen  worden toebedeeld aan de regioteams van NOA waartoe de school in kwestie behoort. Dit ‘flexpakket’ kan flexibel ingezet worden in tijd, frequentie, intensiteit, …. op basis van actuele ondersteuningsnoden binnen de scholen van het desbetreffende regioteam.

 

Voor de leerlingen van het kleine type:
De middelen voor de ondersteuning van de leerlingen van het zogenaamde kleine type (type 2, type 4, type 6 en type 7)  worden berrekend op basis van  correct geregistreerde dossiers bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agodi).  Deze middelen zullen worden geteld op 01/10 en op 01/02, waarna ze worden toegekend aan desbetreffende school buitengewoon onderwijs.


Op basis van de regelgeving wordt er voor de ondersteuning van deze leerlingen door NOA een bepaald aantal eenheden* toegekend:

  • Voor leerlingen met een VERSLAG type 4, 6 en 7: 4 eenheden
  • Voor leerlingen met een VERLSAG type 2: 5 eenheden
  • Voor leerlingen met een GEMOTIVEERD VERSLAG type 4 en 7: 1,5 eenheid
  • Voor leerlingen met een GEMOTIVEERD verslag type 2: 2 eenheden
  • Voor leerlingen met een GEMOTIVEERD verslag type 6: 2,5 eenheden

 

*We trachten voor ieder dossier maatwerk na te streven, uitzonderingen op de toekenning van de eenheden kunnen enkel toegestaan worden na afstemming tussen regioteam en coördinatoren en mits haalbaarheid binnen het lestijdenpakket van het desbetreffende (regio)team.