Hoe werkt het?

Om inclusief onderwijs mogelijk te maken, is er natuurlijk extra ondersteuning nodig voor de school, de klasleerkracht en de leerling. 

Die extra ondersteuning kan komen vanuit een school voor buitengewoon onderwijs en/of vanuit een regionaal expertisecentrum.