Hoe werkt het?

Een leerling met een actueel geldend (gemotiveerd) verslag kan een gans schooljaar aangemeld worden door de school via het NOA – platform. Na administratieve verwerking van de aanmelding, neemt de ankerfiguur van de school dit verder op met de school of met het eigen regioteam NOA.

Let op: extra aanmeldingen genereren geen extra middelen. Het toegekende lestijdenpakket ONW voor een school blijft een gans schooljaar ongewijzigd voor de leerlingen van het brede type. De middelen voor de leerlingen van de kleine types worden (her)berekend op  2 teldata: 01/10 en 01/02.